Νομικές υπηρεσίες για συντάξεις.

⚖️ Το δικηγορικό γραφείο "Χρήστος Μ. Τερζίδης" παρέχει τις νομικές του υπηρεσίες στον τομέα των συντάξεων. 


💼 Ενδεικτικά, αναλαμβάνονται οι παρακάτω υποθέσεις: 


● Έλεγχος θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος


● Καταμέτρηση ενσήμων 


● Σχεδίαση συνταξιοδοτικού πλάνου 


● Υπολογισμός ποσού σύνταξης 


● Διαδικασία πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕΠΑ


● Κατάθεση αίτησης χορήγησης σύνταξης ( κύριας/ επικουρικής, γήρατος / αναπηρίας κ.α.) και παρακολούθηση πορείας αίτησης σύνταξης μέχρι την έκδοση της απόφασης


● Έλεγχος της ορθότητας της συνταξιοδοτικής απόφασης και υποβολή των αντίστοιχων ενδίκων βοηθημάτων και μέσων στις αρμόδιες υπηρεσίες ή στα διοικητικά δικαστήρια


● Παράσταση κατά την εκδίκαση των ασκηθέντων ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων


● Αίτηση χορήγησης επιδομάτων κλπ.


●Συντάξεις εργαζομένων ΟΤΑ (Δημόσιο , Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου) κλπ.


✍🏼 Προετοιμάζουμε την κάθε υπόθεση με τη μέγιστη προσοχή, επιμέλεια και μεθοδικότητα!


📞 Καλέστε  μας  στο  6977424779  για να συζητήσουμε τις υποθέσεις σας!