Προκαταρκτική εξέταση - Ποινικό Δίκαιο

🤔 Διενεργείται προκαταρκτική εξέταση για τη διερεύνηση τέλεσης αδικημάτων και κληθήκατε να παρέχετε (έγγραφες) εξηγήσεις..;

 Μπορούμε να σας βοηθήσουμε..! 👇


✍ Το Γραφείο μας αναλαμβάνει τη νομική σας εκπροσώπηση,να συντάξει και να καταθέσει το υπόμνημα παροχής εγγράφων εξηγήσεων,καθώς και την αναλυτική νομική σας ενημέρωση. 


💼 Εξειδικευόμαστε στο Ποινικό Δίκαιο και διαθέτουμε πολύ μεγάλη εμπειρία χειρισμού υποθέσεων σε όλο το φάσμα του Ποινικού Δικαίου.